ข่าวกีฬา FIFA55 : นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยกับ ทางเข้าFIFA55 ว่า “หลังจากที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา FIFA55 ได้รับรับมอบหมายให้กรมพลศึกษา ทำภารกิจด้านการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนที่กักตัวเองและปฏิบัติงานอยู่ในที่พักของตน โดยมีนโยบายให้ทำสื่อการประชาสัมพันธ์ ให้คนไทยตระหนักถึง การออกกำลังกาย สู้โรคร้าย โควิด-19” กับกรมพลศึกษา ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ “ทำอย่างไรในฐานะที่กรมพลศึกษา เป็นต้นน้ำ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่อยากเห็นคนไทยออกกำลังกาย สู้โรคโควิด-19 เพื่อกลับมาแข็งแรง พร้อมจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวต่อไป

FIFA55

 “ FIFA 55 ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ที่นำโดย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะ ร่วมหารือวางแผนการนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ การออกกำลังกายและให้ความรู้ โดยเชิญ นพ.ภพ กนกโรจน์ แพทย์ที่ปรึกษาประจำคลินิกการกีฬา กรมพลศึกษา แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมให้คำปรึกษา FIFA55 เกี่ยวกับกระบวนการการออกกำลังกาย ซึ่งมีการถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำท่าออกกำลังกายง่ายๆ 5 ท่า จากวิทยากรผู้นำเต้นของกรมพลศึกษา เพื่อเผยแพร่การออกกำลังกายแบบง่ายๆให้กับผู้ที่กักตัวเองหรือปฏิบัติงานอยู่ในที่พักของตนเองในช่วงระยะเวลา 14 วัน สำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกาย สามารถติดตามคลิปวิดีโอการสอนออกกำลังกายทั้งการใช้สิ่งของใกล้ตัวในการออกกำลังกาย และการออกกำลังกาย 5 ท่าที่เราได้ทำขึ้นมาใหม่ได้จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูป กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา FIFA55

“นอกจากนี้ กรมพลศึกษาได้มีนโยบายให้บุคลากรยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอยู่เช่นเดิม โดยเราจะให้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบสารสนเทศและการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเราได้มีการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ เพื่อติดตามงานจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่พัก โดยเราจะมีการประชุมบุคลากรเพื่อสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละวันด้วย” บิ๊กติ กล่าวทิ้งท้ายกับ FIFA