FIFA55 NEWS : กรมพลศึกษาปิ๊งไอเดีย ชวนประชาชนออกกำลังกายต้านโควิด-19

FIFA55

ข่าวกีฬา FIFA55 : นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยกับ ทางเข้าFIFA55 ว่า “หลังจากที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา FIFA55 ได้รับรับมอบหมายให้กรมพลศึกษา ทำภารกิจด้านการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนที่กักตัวเองและปฏิบัติงานอยู่ในที่พักของตน โดยมีนโยบายให้ทำสื่อการประชาสัมพันธ์ ให้คนไทยตระหนักถึง การออกกำลังกาย สู้โรคร้าย โควิด-19” กับกรมพลศึกษา ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ “ทำอย่างไรในฐานะที่กรมพลศึกษา เป็นต้นน้ำ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่อยากเห็นคนไทยออกกำลังกาย สู้โรคโควิด-19 เพื่อกลับมาแข็งแรง พร้อมจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวต่อไป  “ FIFA 55 ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ที่นำโดย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะ ร่วมหารือวางแผนการนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ การออกกำลังกายและให้ความรู้ โดยเชิญ นพ.ภพ กนกโรจน์ แพทย์ที่ปรึกษาประจำคลินิกการกีฬา กรมพลศึกษา แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้คำปรึกษา FIFA55 เกี่ยวกับกระบวนการการออกกำลังกาย ซึ่งมีการถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำท่าออกกำลังกายง่ายๆ 5 […]